Informace

Procedury je možno hradit z Fondu kulturních a sociálních potřeb.